Když vás napadne nějaký vhodný název, tak mi ho napište prosím do kontářů :)

Hory smutku v tvé mysli skryty,
Šrámy zklamání ve tvém srdci vryty.
Horké potoky slz, co po tváři tečou,
Vteřiny čekání, co pomalu se vlečou.
Bezmoc, kterou nikdo nepochopí,
Bolest, kterou ani štěstí nepotopí.
Krvavé stopy, na stěnách visící,
Sevřené ruce, k bohu se modlící.
Naděj pohřbená v jedné větě,
Nespravedlnost přetrvávající na tomto světě.
Řádky vryté do kamene života,
Přetrvávající strach a samota.
Boj, ve kterém nikdo nevyhraje
Hra, kterou nikdo do konce nedohraje.
Vírá, co v nenávratnu se ztratila,
Cesta žití, co o pár let se zkrátila.
Dýka zabodnutá v zádech tvých,
Smutná tvář, kterou kryje smích.
Oči, jenž smutně se do okolí dívají,
Hlasy, co v noci něco do uší šeptají.
Spousta známých, co se soucitem čekají,
Spousta chytrých hlav, které východisko hledají.
Velký nepřítel, kterého málokdo přemůže,
Leukémie, nemoc, s kterou zatím člověk skoro nic nezmůže.

Comments (0)